Najczęściej kupowane

Regulamin BLACK WEEKEND

20.11.2020 r.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI BLACK WEEKEND

 

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 

 1.      Niniejszy Regulamin określa zasady promocji Black Weekend świadczonej za pośrednictwem sklepu internetowego Kapitan Biuro oraz firmowego fanpage Kapitan Biuro umieszonego na portalu społecznościowym Facebook.com
 2.      Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją promocji na łamach serwisu a wszystkie pytania oraz uwagi należy kierować do organizatora promocji.
 3.      Organizatorem promocji jest sklep internetowy Kapitan Biuro. Sklep internetowy Kapitan Biuro jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z p. zm.).
 1.      Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane i przetwarzane przez sklep internetowy Kapitan Biuro w celu przeprowadzenia Promocji określonej niniejszym Regulaminem.
 2.      Uczestnikowi Promocji, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru.
 3.      Do korzystania z usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook.com, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 

§ 2. [Czas trwania promocji]

 

 1.      Promocja trwa 27.11.2020 do 29.11.2020.
 2.      W wyżej określonym terminie istnieje możliwość uzyskania jednorazowego kodu rabatowego uprawniającego do 10% zniżki na zakupy w sklepie internetowym Kapitan Biuro (https://kapitanbiuro.pl).
 3.      Ilość kodów rabatowych jest ograniczona i wynosi 100szt.
 4.      Jeden użytkownik może otrzymać jeden kod rabatowy.  
 5.      Decyduje  kolejności umieszczonych komentarzy pod postem promocyjnym.
 6.      Kody rabatowe otrzymane w ramach promocji będą aktywne od 27.11.11.2020r do 31.12.2020r.
 7.      Kody rabatowe nie dotyczą produktów  z kategorii: papier ksero biały oraz folii do laminacji. 

§ 3. [Zasady promocji]

 

 1.      Udział w promocji jest dobrowolny.
 2.      Przystąpienie do akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Akcji Regulaminu Promocji w całości.
 3.      Uczestnikiem Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada swój profil na portalu społecznościowym Facebook.com w okresie trwania Promocji spełni  poniższy  warunek:
 •      Uczestnik polubi fanpage organizatora i pozostawi komentarz o treści BLACK WEEKEND pod postem promocyjnym.
 •      Uczestnik w wiadomości prywatnej poprzez aplikację Messenger otrzyma w ciągu 24godzin wiadomość zwrotną z jednorazowym kodem uprawniającym do 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym Kapitan Biuro (https://kapitanbiuro.pl).
 •      Aby skorzystać z otrzymanego kodu rabatowego uczestnik musi zarejestrować się w sklepie internetowym i dokonać zakupów za dowolną.
 •      W podsumowaniu koszyka należy wpisać unikalny kod rabatowy, który pozwoli na odjęcie 10% rabatu cenowego.

 

§ 4. [Reklamacje]

 

 1.       Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik powinien składać mailowo na adres: sklep@kapitanbiuro.pl
 1.       Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, jak również opis podstawy reklamacji.
 2.       Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni.
 3.       O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony mailową nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.

 

§ 5. [Postanowienia końcowe]

 

 1.      Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2.      Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia nabyte przed wejściem w życie takich zmian.
 1.      Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie sklepu internetowego Kapitan Biuro (https://kapitanbiuro.pl)
 2.      Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Promocja BLACK WEEKEND ”.
 3.       Promocje organizowane w sklepie internetowym Kapitan Biuro (https://kapitanbiuro.pl) nie podlegają łączeniu.

 


Śledź nas na Facebooku